Met elkaar
staan we
sterker

Jaarverslag 2022

Bekijk video nu!

Met elkaar
staan we
sterker

Jaarverslag 2022

Bekijk video nu!

Lees of download het online jaarverslag
Lees of download het online jaarverslag
101.738
Kloktrans­acties per dag
23.247
Verhandelde soorten bloemen en planten
4.885
Aanvoerders
3.415
Leden
2.333
Kopers

Voorwoord van de CEO

Bouwen aan een toekomst-bestendige coöperatie en sierteeltsector

Steven van Schilfgaarde 
CEO Royal FloraHolland

2022 was een moeilijk en onvoorspelbaar jaar voor de sierteelt. Toch werd voor het tweede achtereenvolgende jaar de grens van 5 miljard doorbroken en bedroeg de omzet op de marktplaats van Royal FloraHolland in 2022 5,2 miljard euro, een daling van 8% ten opzichte van (recordjaar) 2021. Door forse kostenbesparingen is het verlies beperkt gebleven tot 4 miljoen euro, terwijl tegelijkertijd in volle vaart is doorgegaan met het implementeren van de strategie en investeren in de toekomst.

LEES HET VOORWOORD

Kerncijfers

Omzet -8%
(in € mln.)
2022 5.166
2021 5.627
Bedrijfs­opbrengsten 14%
(in € mln.)
2022 448
2021 392
Balanstotaal -2%
(in € mln.)
2022 752
2021 769
Resultaat na belasting -168%
(in € mln.)
2022 -4
2021 7
Bedrijfslasten
 
20%
(in € mln.)
2022 456
2021 381
Solvabiliteit
 
-2%-punt
(in %)
2022 28,4
2021 30,3
Investeringen
 
33%
(netto in € mln.)
2022 90
2021 68
Risicodragend vermogen -4%-punt
(in %)
2022 58,5
2021 62,3
Totaal aantal fte’s
2022 2.086
2021 2.084
 0%
Totaal aantal medewerkers
2022 2.902
2021 2.725
 5,7%
Man-vrouwverhouding
Man 72%
2021: 72%
Vrouw 28%
2021: 28%
Werktijdverdeling
(Fulltime)
2022 38%
2021 40%
Instroom
(fte’s)
2022 760
2021 400
Uitstroom
(fte’s)
2022 603
2021 364
Gemiddelde leeftijd
2022 48
2021 49,5
Verschillende nationaliteiten
2022 59
2021 58

Duurzaamheid

Duurzaamheid is integraal onderdeel van wie we zijn en waar we voor staan. Het is een belangrijk thema in onze sector. Er is steeds meer behoefte aan transparantie over de herkomst van bloemen en planten en het proces in de keten. Royal FloraHolland streeft naar transparantie op het gebied van duurzaamheid. We doen dat op vele manieren. Bijvoorbeeld door op onze klokken en op Floriday certificaat­informatie te tonen, zodat kopers direct kunnen zien waaraan de bloemen en planten voldoen. Er wordt voldaan aan de duurzaamheidsnormen van de verschillende certificeringsschema’s van de FSI2025 ‘basket of standards’. Digitale milieuregistratie en milieucertificering zijn en blijven een belangrijke stap om onze sector verder te verduurzamen. Ook de andere certificaten van FSI2025 (GAP-certificaten en sociale certificaten) zijn daarbij belangrijk. Royal FloraHolland zet hierop in.

MILIEUCERTIFICERING 2022 Omzet in € mln.   In stuks
% milieucertificaat 81% 77%
% voorzien van een FSI2025-certificaat 67% 62%
SDG’s
DUURZAAMHEID 2022*
Ton CO2e (Scope 1 en 2) 42.106 (-16,9%)
Aandeel recyclaat eenmalige plantentrays >80%
Aandeel totaal herwonnen uit afval 76%
Aandeel restafval 17%
Aandeel groenafval vervuild 21%
Watergebruik 318.000 m3
Terreinen biodivers ingericht 66.461 m3
*Data exclusief groepsmaatschappijen.

Hoe wij waarde creëren

Royal FloraHolland is in transitie om een digitale, data- en performance­gedreven organisatie te worden. Daarom zullen onze resultaten en rapportage hierover stap voor stap meebewegen. Zo nemen we vanuit duurzaamheid en transparantie onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld, met een voorbeeldrol in onze sierteeltketen.
 
Als coöperatie willen we blijvend waarde creëren voor onze leden, aanvoerders, kopers, medewerkers en andere partners in de sierteel­tsector en de maatschappij. Zowel op de korte, als op de lange termijn. Om beter inzicht te krijgen en aan te geven welke waarde Royal FloraHolland creëert, behoudt of vernietigt voor haar stakeholders, hebben we dit jaar een waardecreatie­model opgesteld, gebaseerd op het <IR> Framework.
BEKIJK ONS WAARDECREATIEMODEL

Onze zes waardepijlers

Resultaten
& Outlook
Lees meer
Digitaal
platform en
fysieke hubs
Lees meer
Ruim 100 jaar
ervaring en
expertise
Lees meer
Betrokken en
bevlogen
medewerkers
Lees meer
Kwekers,
kopers en
overige partners
Lees meer
Transitie naar
een meer
duurzame sector
Lees meer

Stapsgewijs de CSRD-rapportage verbeteren

Hoewel Royal FloraHolland pas in het verslagjaar 2025 wettelijk verplicht is om aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te voldoen, zetten wij ons vanaf dit jaarverslag (2022) al in om stapsgewijs de jaarlijkse duurzaamheidsrapportage te verbeteren. Royal FloraHolland is in transitie om een digitale, data-gedreven en performance-gedreven organisatie te worden, waarbij duurzaamheid geïntegreerd wordt in de doelen voor waardecreatie, en waardoor ook jaarlijks verbeteringen op het vlak van duurzaamheid zichtbaar zullen worden in onze duurzaamheids­verslag­legging.Wij omarmen de CSRD ook als een kans om te versnellen en om ons denken onze discussies –intern en met stakeholders- over de relevante KPI’s enrapportages daarover naar een steeds hoger niveau te brengen.

Lees onze duurzaamheidsrapportage

Praktijk­voorbeelden 2022

Samen in de coöperatie

Een levensvatbare
collectieve toekomst
Lees meer

Aalsmeer-Oost

Elkaar versterken
door samen te werken
Lees meer

Floriday

Vol inzetten op
digitalisering via Floriday
Lees meer

Orderpicken

De wens van de koper
staat centraal
Lees meer

Arbeidsmarkt­campagne

Personeelstekorten
aanpakken doe je zo
Lees meer

Energieprijzen

Onzekerheid in de
markt
Lees meer

Download­center

Lees het online jaarverslag
Download het jaarverslag
Download de jaarrekening
Download de top 10 importlanden en belangrijkste exportbestemmingen

© 2023 ROYAL FLORAHOLLAND

PRIVACYVERKLARING    COOKIEVERKLARING    DISCLAIMER    ALGEMENE VOORWAARDEN