Samen vooruit

Jaarverslag
2021

Lees het online jaarverslag
Download het jaarverslag

2021 was een buitengewoon jaar

Voorwoord van de CEO

Het afgelopen jaar, 2021, was voor onze coöperatie een buitengewoon jaar. Records zijn er om gebroken te worden, maar een omzetsprong van 4,8 miljard euro in 2019 naar 5,6 miljard in 2021 is ongekend. De vraag naar bloemen en planten in coronatijd is heel het jaar op hoog niveau gebleven. Dat is de belangrijkste verklaring voor de goede prijsontwikkeling. Als ik kijk naar de omzetontwikkeling op de marktplaats, is dat een bevestiging van onze positie. Mede dankzij de provisie op de goede omzet schrijven we dit jaar zwarte cijfers. We zijn financieel gezond en investeren fors in onze toekomst.
We moeten dit ook doen want de strategische uitdaging van onze leden en onze coöperatie én het belang van het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor ons bedrijf is onverminderd groot. De geopolitieke instabiliteit in de wereld maakt deze urgentie nog groter. Het is zeer onzeker wat dit voor consequenties gaat hebben voor het aanbod en de prijsontwikkeling van sierteeltproducten voor 2022 maar ook op een wat langere termijn.

Lees meer

Kerncijfers

Omzet 20,9%
(in € mln.)
2021 5.627
2020 4.654
Bedrijfsbaten 14,8%
(in € mln.)
2021 391,9
2020 341,3
Balanstotaal 5,6%
(in € mln.)
2021 769,3
2020 728,6
Resultaat na belasting >100%
(in € mln.)
2021 6,5
2020 -5,8
Bedrijfslasten
 
10,1%
(in € mln.)
2021 381,3
2020 346,3
Solvabiliteit
 
0,7%
(in %)
2021 30,3
2020 30,1
Percentage kosten-dekkende provisie -6,3%
(netto in %)
2021 3,0
2020 3,2
Investeringen 21,6%
(materiële vaste activa en software)
(in € mln.)
2021 68,0
2020 55,9
Risicodragend vermogen -1,1%
(in %)
2021 62,3
2020 63,0
Totaal aantal fte’s
2021 2.089
2020 2.092
 -0,1%
Totaal aantal medewerkers
2021 2.759
2020 2.725
 1,2%
Man-vrouwverhouding
Man 72%
2020: 72%
Vrouw 28%
2020: 28%
Werktijdverdeling
(Fulltime)
2021 40%
2020 42%
In dienst
(fte’s)
2021 243
2020 260
Uit dienst
(fte’s)
2021 246
2020 176
Gemiddelde leeftijd
2021 49,5
2020 49,6
Verschillende nationaliteiten
2021 58
2020 49
Ziekteverzuim
2021 6,4%
2020 7,3%

FSI

Via Royal FloraHolland verhandelde FSI-gecertificeerde producten als percentage van het aantal verhandelde stuks en als percentage van de omzet. Deze percentages zijn wekelijks gemeten. De gemiddelde percentages voor 2021 staan in het dashboard.
Conform de nieuwe FSI2025 eisen.

      Omzet Stuks
Totaal 2021 65% 59%
Bloemen 2021 50% 56%
Planten 2021 82% 80%
  Omzet Stuks
Totaal
2021 65% 59%
Bloemen
2021 50% 56%
Planten
2021 82% 80%
TOELICHTING*      
C02-uitstoot* 2021 21.105
CO2-uitstoot verbruikte energie (ton) 2020 18.684
 
Betreft CO2-uitstoot gerelateerd aan energieverbruik van Royal Flora­Holland inclusief doorlevering aan derden/huurders. Voor de berekening van de uitstoot is gebruikgemaakt van de CO2-calculator van Klimaatplein. Hierin is meegenomen ons verbruik van aardgas en 100% groene stroom door middel van Europese wind GvO’s (Garanties van Oorsprong).
TOELICHTING*
C02-uitstoot*
CO2-uitstoot verbruikte energie (ton)
2021 21.105
2020 18.684
 
Betreft CO2-uitstoot gerelateerd aan energieverbruik van Royal Flora­Holland inclusief doorlevering aan derden/huurders. Voor de berekening van de uitstoot is gebruikgemaakt van de CO2-calculator van Klimaatplein. Hierin is meegenomen ons verbruik van aardgas en 100% groene stroom door middel van Europese wind GvO’s (Garanties van Oorsprong).
TOELICHTING*      
Electriciteitsverbruik 2021 110.721
(MWh) 2020 109.099
 1,5%
Gasverbruik 2021 11.167.036
(m3)** 2020 9.885.569
 13,0%
Waterverbruik 2021 344.793
(m3)*** 2020 321.687
 7,2%

* Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen.
** Inclusief doorlevering aan derden/huurders.
*** De watercijfers over 2020 wijken af van de rapportage van vorig jaar omdat er een correctie heeft plaatsgevonden op de verbruikscijfers van vorig jaar.
TOELICHTING*
Electriciteitsverbruik
(MWh)
2021 110.721
2020 109.099
 1,5%
Gasverbruik
(m3)**
2021 11.167.036
2020 9.885.569
 13,0%
Waterverbruik
(m3)***
2021 344.793
2020 321.687
 7,2%

* Coöperatie Royal FloraHolland U.A. exclusief groepsmaatschappijen.
** Inclusief doorlevering aan derden/huurders.
*** De watercijfers over 2020 wijken af van de rapportage van vorig jaar omdat er een correctie heeft plaatsgevonden op de verbruikscijfers van vorig jaar.

Profiel

Transacties per dag
 
100.456
Verhandelde soorten
bloemen en planten
23.219
Aanvoerders
 
5.064
Leden
 
3.574
Kopers
 
2.371
Lees meer

Belangrijkste export­bestemmingen Nederland

(in € mln.)

Top 10 importlanden Internationaal

(in € mln.)

Onze duurzaamheids­ambities

Ambitie 1

Royal FloraHolland is dé betrouwbare marktplaats met gecertificeerde duurzame bloemen en planten.

Ambitie 2

Royal FloraHolland streeft naar circulair grondstoffengebruik.
 
 

Ambitie 3

Royal FloraHolland streeft in de bedrijfsvoering naar minimale CO2-uitstoot.
 

Ambitie 4

Royal FloraHolland stimuleert groene innovaties samen met partners (‘Groen is meer dan mooi’).

Downloads

Hier vindt u de eerder gepubliceerde jaarverslagen van Royal FloraHolland

© 2022 ROYAL FLORAHOLLAND

PRIVACYVERKLARING    COOKIEVERKLARING    DISCLAIMER    ALGEMENE VOORWAARDEN